YÜKLENİYOR...

Evkaf Genel Müdür

Evkaf Genel Müdür

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Prof. Dr. Mustafa TÜMER Prof. Dr. Tümer 1994-95 akademik yılından itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesin ’de gerek lisans gerek lisansüstü programlarda Araştırma Yöntemleri, İşletme İstatistiği, Pazarlama Yönetimi ile Küçük İşletmeler Yönetimi alanlarında ders vermektedir. Lisans derecesini Ekonomi ve 1993 yılında yüksek lisans MBA derecelerini Doğu Akdeniz Üniversitesinden aldıktan sonra Pazarlama Yönetimi Anabilim Dalında Uludağ Üniversitesinde Doktora eğitimi almış ve Kasım 1999 tarihinde mezun olmuştur. Şubat 2000 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesinde çeşitli idare görevlerde bulunmuştur. 2017-2018 öğretim yılında Enstitü Müdürlüğü, 2010 – 2017 yılları arasında ise İşletme Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Prof. Dr. Tümer 1 Ağustos 2017 – 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinde Rektör olarak görev yapmış ve 1 Ağustos 2020 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümündeki görevine geri dönmüştür. Prof. Tümer Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosunun önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun kararı ile 25 Eylül 2023 – 23 Ekim 2023 tarihleri arasında Rektör vekili olarak atanmıştır. 1 Kasım 2023 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu kararı ile Tanıtım ve Kurumsal İletişimden sorumlu Rektör yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Profesyonel kariyerine akademisyenlik yanında Sanayi Odaları ve farklı sektörlerde küçük işletmelere yönelik danışmanlıklar vermiş. Gerek kamu gerekse özel sektörde çeşitli komitelerde görev almıştır. Görev aldığı başlıca komiteler: Özelleştirme Komisyonu (Ekonomi Bakanlığı), KOBİ Danışma Kurulu (Ekonomi Bakanlığı), ICSB (Internaitonal Council for Small Business) ve ECSB (European Council for Small Business and Entrepreneurship) üyelikleri ile 2009 yılından beri ECSB’de Kıbrıs temsilciliğini yürütmektedir.

Prof. Dr. Tümer birçok ülkede (İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Macaristan, İrlanda, Türkiye, İsviçre, Bangladeş, Özbekistan vs.) uluslararası akademik konferanslara katılmış ve çalışmalarını sunmuştur. Ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınları mevcuttur. 46 yüksek lisans tezi ile 4 doktora tezini başarı ile yürütmüş ve mezunlar vermiştir. Halen 3 Doktora ve 4 Yüksek Lisans tez danışmanlığını yürütmektedir. Prof. Dr. Tümer iki kez Fulbright bursu ile (2004 ve 2011) Amerika Birleşik Devletlerine gitmiş ve kaldığı sürede George Washington University, Babson College, New Hampshire University, San Diego State University ve California State University Pomona üniversitelerinde seminerlere katılmış ve seminerler vermiştir.

Prof.Dr. Tümer ayrıca İtalya (University of Naples Frederico II), Suudi Arabistan (Prince Sultan College, Abha) ve İran (Sharif University of Tecnology) ’da ve birçok üniversitede kısa dönemli modüler Yüksek Lisans ve doktora dersleri vermiştir. 2011 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesinde GİMER (Girişimcilik ve İnnovasyon Merkezi) kurmuş ve 22 Aralık 2023 tarihinde görevini devretmiştir. Gerek kamu (KKTC Ekonomi Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi), gerekse özelde (Kıbrıs Türk Sanayi Odası) 14 araştırma projesini fiilen yürütmüş veya yer almıştır. Prof. Dr. Tümer Temmuz 2022 – 21 Aralık 2023 tarihleri arasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Prof. Tümer 21 Aralık 2023 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi müdürü olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Tümer 1967 yılında Lefkoşa’da doğmuş evli ve bir oğlu vardır.