YÜKLENİYOR...

Münhal (Sınav Duyurusu) - Duyurular

Münhal (Sınav Duyurusu)

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosu Münhali hakkında Sınav Duyurusu

İdaremizin açmış olduğu Genel Müdür Yardımcılığı Münhaline kadro dışından müracaat edip başvuruları uygun görülen aşağıda Aday Numaraları belirtilen kişiler 27 Ocak 2023 tarihinde Cuma günü saat 10:00'da Lefkoşa'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü Konferans Salonunda "B 2 Düzeyi" yazılı İngilizce Yabancı Dil Sınavı'na katılacaklardır. İngilizce Yabancı Dil Sınavı sadece yazılı yöntemle yapılacaktır.

Sınav, her biri 5 puan değerinde toplam 100 puanlık 20 tane çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sınav Süresi: 60 dk

Yazılı İngilizce Yabancı Dil Sınavına katılacak Adaylar.

1. Aday No: 2023004

2. Aday No: 2023009

3. Aday No: 2023012

Geçerli başarılı not 50 puan ve üzeri olacaktır. 50 puan altında not alanlar başarısız sayılacaktır.

İngilizce Yabancı Dil Sınavında başarılı olan adaylar 28 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 15:00'da Lefkoşa'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Yazılı Yeterlilik Sınavı'na katılmaya hak kazanacaklardır. Yeterlilik Sınavı sadece yazılı yöntemle yapılacaktır. Yazılı Yeterlilik Sınavı 9 tane klasik soru ve 10 tane çoktan seçmeli soru olmak üzere toplam 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav Süresi 60 dakikadır .Sınav 100 puan üzerinde yapılacaktır. Geçerli başarılı not 50 puan ve üzeridir. 50 puan altında alan adaylar başarısız sayılacaktır ve Yarışma sınavına katılamazlar.

Yazılı Yeterlilik Sınavı Konuları: Fasıl 337 Ahkamül Evkaf, 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş , Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası, Kıbrıs Vakıflar Tarihi , Vakıflarla İlgili Genel Konular.

Yarışma Sınavı sadece yazılı  yöntemle yapılacaktır. Münhale Kıbrıs Vakıflar İdaresi kadrolarının dışından müracaat edip Yazılı Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi kadrolarında bulunan adaylar  30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 15:00'de Lefkoşa'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü Konferans Salonunda Yazılı Yarışma Sınavına katılmaları gerekir.

Yazılı Yarışma Sınavı 10 tane çoktan seçmeli soru ve 5 tane klasik sorudan oluşmaktadır. Toplam puan 100 puandır. Sınav Süresi 60  dakikadır.

Yazılı Yarışma Sınavında Adaylar, almış oldukları  başarı puanlarına göre en yüksek puanı alandan başlayarak aşağıya doğru sıralanacaktır.

Yazılı Yarışma Sınavı; Fasıl 337 Ahkamül Evkaf , 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş , Görev ve Çalışma Esasları) Yasasını içerecektir.)

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar:

Adaylar Sınavlara girerken kimliklerini doğrulayacak bir belgenin( KKTC Kimlik Kartı veya KKTC Pasaportu veya KKTC Sürüş Ehliyeti) aslını  ibraz etmeleri gerekmektedir.

Adaylar , münhale başvuru esnasında kendilerine verilen aday numarasının yazılı olduğu " ALINDI BELGESİ"ni yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Sınavlarda Mavi Tükenmez Kalem kullanılacaktır.

Sınav başlama saatinden 30 dakika sonra gelen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

Sınavların ilk 30 dakikasında adaylar sınav salonundan çıkamazlar.

Sınavlarda Cep telefonu veya herhangi bir elektronik cihaz kullanılmayacaktır. Bu ve benzeri cihazlar kapalı bir  şekilde gözetmen masanın üzerinde toplanacaktır.

Yayın Tarihi

Sosyal Medyada Paylaş