YÜKLENİYOR...

Lala Mustafa Paşa Cami - Kültür Mal Varlıkları

Lala Mustafa Paşa Cami

LALA MUSTAFA PAŞA CAMİİ

Mağusa Namık Kemal Meydanı’nda yer alan Lala Mustafa Paşa Camii, 13. yüzyılda Lüzinyan döneminde inşa edilmiş bir kilisedir.

İnşa süresi 1298-1312 yılları arasında tamamlanmıştır. İlk olarak St. Nikolas katedrali adıyla inşa edilmiştir. (I/IX/1311)

17 AĞUSTOS 1571 yılında ise Lala Mustafa Paşa’nın II. Selim için okuttuğu hutbeyle ibadete açılmıştır.

Kıbrıs’ın fethi esnasında Mağusa kalesi 18 Eylül 1570 tarihinden 1 Ağustos 1571 tarihine kadar Venediklilerden alınamamıştır, bu zor fethi hatırlamak için her Cuma hutbesi esnasında imam boynuna bir boyunbağı atması ile simgelenirdi. (Savaşılarak fethedilen yerlerde hutbeler kılıç ile okunur, teslim olarak fethedilen beldelerde ise boyunbağı bağlanırdı, buna “Hil’atün” “Hil’at” denilirdi. Mağusa kalesi Bragadino tarafından uzun süren muhasara sonunda Akkule burcuna beyaz bayrak asılarak teslim olunmuştur.

Kayıtlı olduğu vakıf: SULTAN II. SELİM EVKÂFINDAN

Vakfiyesindeki İsim: AYASOFYA-İ SAĞÎR (Küçük Ayasofya anlamına gelmektedir. Büyük Ayasofya = Selimiye Camii)

14.08.1954 tarihinde Evkaf Murahhaslığı emriyle Lala Mustafa Paşa Camii olarak adlandırılmıştır.

Caminin bahçesinde Şam Müftüsü Seyyid (Peygamber efendimizin neslinden olan) Mehmet Ömer efendinin türbesi ve İmam Müderris olan İbrahim efendiye ait diğer bir Türbe,  tarihî Cümbez ağacının altında kare planlı bir diğer türbede ise Şer’iyye Hâkimi Mustafa Zühtü Efendi olmak üzere üç ayrı Türbe bulunmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş