YÜKLENİYOR...

Evkaf Çalışma Alanları

Evkaf Çalışma Alanları

KÜLTÜR (RESTORASYON VE ARŞİV ÇALIŞMALARI)

Kıbrıs'ta bulunan kültür varlıklarının büyük çoğunluğu Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne aittir. Geçmiş kültürlerden günümüze ulaşan Kıbrıs vakıflarına ait eserler, kültür mirasımızı oluşturur. Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu değerlere sahip çıkmak Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin asli görevlerindendir. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu anlayış çerçecesinde, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde, önemli mimari eserlerin aslına uygun restorasyonu için çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve UNDP PFF’in (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-Gelecek İçin Ortaklık) Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne sağladığı katkılar ile hazırlanan projeler çerçevesinde Büyük Han, Bedesten (Aziz Nikolas Kilisesi ), Samanbahçe İşçi Evleri, tarihi Büyük Hamam ve bir çok tarihi camimiz aslına uygun olarak restore edilmiş ve yeniden hizmete açılmıştır. Bedesten restorasyon projesi 2009, çok prestijli Avrupa Nostra Ödülü’ne (Europa Nostra Award) layık görülmüştür. Lefkoşa’da bulunan Ermeni Kilisesi ve Manastırı’nın (Notre Dame de Tyre) kapsamlı restorasyonu devam etmekte olup kısa sürede tamamlanacaktır. Ayrıca, Gazimağusa’da bulunan ve eski bir kültür mirası olan Sinan Paşa Cami (Buğday Camii - Aziz Peter ve Aziz Paul Kilisesi) için de sağlamlaştırma projesi hazırlanmış olup, kısa sürede restorasyon çalışmalarına başlanacaktır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde bulunan 400 yıllık halılar ve çeşitli camilerde bulunan vakıf objeler, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla restore edilmiş, bu değerli kültür mirası eserlerin sergilenmesi amacıyla düzenlenen Kıbrıs Türk İslam Eserleri Müzesi, 24 Mayıs 2013 tarihinde ziyarete açılmıştır. Bunun yanında, dört asırlık Osmanlı kayıtları ve belgeleri günümüz teknolojisi ile derlenmiş olup, yakın zamanda Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait II.Sultan Mahmut Kütüphanesi’nde araştırmacıların yararlanmasına sunulacaktır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi arşivlerinde bulunan ve Kıbrıs’taki Türk varlığının en önemli kanıtlarını oluşturan Osmanlı belgeleri, kayıtları, defterleri, tutanakları ve benzeri tüm yazılı kaynaklar, çağdaş teknolojik olanaklarla dijital ortama aktarılmış ve Girne’de bulunan Milli Arşiv binalarındaki özel bölümde koruma altına alınmıştır.

EĞİTİM

Kıbrıs Vakıflar İdaresine bağlı olarak 1989 yılında oluşturulan Kıbrıs Bilim Vakfı tarafından kurulan ve 1990 yılında faaliyete geçen Lefke Avrupa Üniversitesi; 8 fakültede 35 bölüm, 3 yüksek okulda 11 bölüm ve lisans üstü ve doktora programlarıyla kırka yakın farklı ülkeden 5 binin üzerinde öğrenciye eğitim vermekte ve uluslararası alanda birçok üniversite ile işbirliği gerçekleştirmektedir. Çok sayıda ülkenin eğitim bakanlıkları nezdinde tanınırlığa sahip olan Lefke Avrupa Üniversitesi, aynı zamanda birçok uluslararası eğitim konsey ve kurumunun da üyesidir. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, ayrıca önemli sayı ve boyutta emlakını da eğitim amaçlı kullanılması içinçeşitli okullara tahsis etmiştir.Tüm bunların yanında Kıbrıs Vakıflar İdaresi, ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere burs olanakları da sağlamaktadır.

TURİZM

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, çok uzun yıllardan beri, bünyesindeki oteller (Lefkoşa’da Saray Otel, Girne’de Dome Otel ve Mare Monte Otel) ile ülkenin turizm faaliyetlerine büyük katkıda bulunmuş, daha sonra turizmde işletmecilik alanından çekilerek sahibi olduğu tesisleri kiraya verme yoluna gitmiştir. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait bazı önemli konum ve değere sahip arazilerin yatırımcılara uzun süreli kiraya verilmesiyle ülkemizin turizm konaklama tesisleri potansiyelinin artırılmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait kültür varlıkları da turizme hizmet etmektedir.

DİN İŞLERİ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi,kuruluşunun ilk günlerinden başlayarak, Kıbrıs Türk toplumunun dini hizmetlerini finanse etmek ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütürken, vakıf şartları çerçevesinde, gelirinin bir bölümü ile cami, mescit gibi ibadet yerleri ve tekke ve türbe gibi tarihi ve dini değere sahip yapıların onarımını ve restorasyonunu gerçekleştirmektedir. Uzun yıllar boyunca dini hizmetlerin finansmanını gelirlerinden pay ayırarak gerçekleştiren Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasaları’nın hazırlık aşamasında devletin dini hizmetlere destek olmasına karar verilmesiyle, eskiden kendisine bağlı olan Müftülük Dairesi yerine Din İşleri Dairesi’nin kurulması sonucunda bu alandan uzaklaşmış gibi görünse de, din görevlilerine destek sağlanması konusunda yoğun çaba harcamaktadır.

EMLAK VE İNŞAAT

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, sahip olduğu mülkleri tüm insanlığın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hizmete sunmak için, şehirlerde esnafın ihtiyacı olan iş hanları, çarşılar, pasajlar yapmakta; dar gelirli işçilerin ev ihtiyacına uygun konutlar tahsis etmekte, kırsal kesimlerde çiftçilere arazilerinin ve çiftliklerin bir bölümünü tahsis etmekte ve makul bedellerle çiftçilere kiraya vermektedir. Ayrıca okullar, kültür merkezleri, kütüphaneler, belediyeler ve hastaneler gibi hizmet kurumlarına da arazi ve bina tahsisi gerçekleştirmektedir. Kıbrıs Vakıflar İdaresi ikibinden fazla kiracısı ile Kuzey Kıbrıs’ın en büyük emlak sahibidir; bünyesindeki bu muazzam varlığın kira gelirlerini toplamakla yetinmeyip, bunları geliştirmek için yeni projeler üretmekte ve yeni yatırımlar yapmaktadır.

TARIM

Ada çapında Türklere ait ekilebilir tarım arazilerinin yüzde dörtlük bölümü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne aittir. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kendisine ait olan narenciye bahçeleri ve çiftliklerin bir kısmını bizzat işletmekte, bir kısmını da makul çerçevede bedellerle çeşitli işletmelere kiraya vermektedir.

SPOR

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, ülkedeki çeşitli spor kulüplerine yaptığı mali katkılar yanında, 20 Aralık 1985 tarihinde Vakıflar Spor Kulübü'nü kurarak sporun ülke çapında gelişmesi için önemli katkılar sağlamıştır.

BANKACILIK

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yatırım projelerinin finansman ihtiyacını gidermek amacıyla 1982 yılında Kıbrıs Vakıflar Bankası’nı kurmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çeşitli şehirlerine dağılmış 10 ayrı şube ve toplam 245 personel ile hizmet veren Kıbrıs Vakıflar Bankası, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin önemli hizmet dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Vakıflar Bankası aracılığı ile özellikle küçük esnafa ve KOBİlere uygun koşullarda krediler sunmakta ve onların kalkınmasına destek olmaktadır. Esnafa sağladığı katkı yanında konut ve kişisel kredi ihtiyacı olanlara uygun koşullarda konut ve tüketici kredileri sağlamaktadır.

VAKIFLARIN GENEL AMAÇLARI

Atalarımız herşeyi düşünerek vakıf yapmışlar:

1. Fakirleri doyurmak için devamlı bedava yemek çıkaran aş-evleri´lerin yapılması ve/veya desteklenmesi.

2. Fakir öğrencilere burs, giyecek ve okul ihtiyaçlari için finansal desteklerin verilmesi.

3. Fakir ailelere aylık gıda ve finansman desteklerinin verilmesi.

4. Fakir ailelere bedava veya ucuza kalacak ev veya dükkan tahsis edilmesi.

5. Okulların ve Camilerin inşası, tamiri/bakımı ve her türlü ihtiyacı için teknik ve finansal destek sağlanması.

6. İhtiyaç olan yerlerde bedava hastahane\klinik veya sağlık ocağı yapilması ve/veya desteklenmesi.

7. Ormanları koruma ve ağaçlandırma projeleri için teknik ve finansal desteklerin sağlanması.

8. Hayvanları korumak için yapılacak projeleri destekler.