YÜKLENİYOR...

Yardım Başvurusu - Kıbrıs Vakıflar İdaresi Evkaf

Yardım Başvurusu

BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL HUSUSLAR
 • Formlar 18 yaş altı şahıslar için doldurulmamaktadır.
 • 18 yaş altı şahısların ihtiyaçları için formlar velisi adına doldurulması gerekmektedir. Kimlik ve ikametgâh belgesi veli adına olup ihtiyaçlı kişinin ihtiyaca yönelik evrak ve kimlik (doğum belgesi) ek olarak getirilmelidir.
 • Bir aile de birden fazla şahıs için Maddi (Sosyal) Form doldurulmamaktadır.
 • Formlarımız ihtiyaçlı kişiler tarafından yardım biriminde veya bizzat elden doldurulup Vakıflar İdaresi Lefkoşa (Merkez Bina)’ da Hayır ve sosyal işler bölümüne şahsen başvuru yapılması halinde geçerli sayılacaktır. Elden başvuru halinde kişiler yanlarında bulundurmaları gereken evrakları eksiksiz tamamlamaları istenmektedir. Aksi halde başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Evkaf İdaresi bünyesine ait olmayan herhangi bir gayrimenkul tamiri başvurusu alınmamaktadır.
 • Burs kontenjanları dolu olduğu sürece burs için başvuru kabul edilmemektedir.
 • İhtiyaç konusu ne olursa olsun, yardımlar yılda 1 kere yapılmakta ve süreklilik arz etmemektedir.
 • Dernek, Kurum ve Kuruluşlar başka bir şahıs için başvuru yapamayacaklardır.
Eğitim yardım başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

GEREKLİ EVRAKLAR
 • Kimlik Kartı
 • İkametgah Belgesi
 • Karakter Belgesi
 • Öğrenci Belgesi (Güncel Tarihli)
 • Okuldan alınacak Güncel tarihli transkript belgesi
 • Okuldan alınacak aylık ödeme planı (Dönemlik)
 • Varsa okuldan onaylı borç dökümü
 • Ailede çalışan şahıslara ait maaş bordrosu
 • Çalışmayan yetişkinlere ait (Çalışma Dairesinden alınacak) işsizlik belgesi
 • Üniversiteye yeni kayıt ise Lise Diploması
 • Yurtta kalacak şahıslar için Yurt Müdürlüğüne ait ücret veya borç belirtilen resmi yazı
 • Dershane ücretleri için kuruma ait borç veya ücret belirten resmi yazı
 • Varsa banka borç dökümü
 • NOT: Başvuru sırasında verilecek tüm evraklar güncel tarihli ve içinde bulunan yıla ait olacak.

Sosyal yardım başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

GEREKLİ EVRAKLAR
 • Kimlik Kartı
 • İkametgah Belgesi
 • Karakter Belgesi
 • Kimlik ve İkametgah kime ait ise o şahsa ait Banka İsmi, Şubesi ve İban veya Uban numarası
 • Ailede çalışan kaç kişi varsa maaş bordrosu
 • Herhangi bir veli veya şahıs çalışmıyorsa Çalışma Dairesi’nden çalışmayan şahıs veya şahıslar için işsizlik belgesi
 • TC vatandaşı olan şahıslar için oturma izni veya çalışma izni belgesi
 • Varsa banka borç dökümü
 • İhtiyaç Elektrik ve Su için ise borç faturaları (Güncel)
 • 18 Yaşından küçük şahıs için Maddi Form doldurulacaksa Kimlik, İkametgah ve Banka İban veya Uban numarası velisi adına olup, çocuğun ihtiyacına yönelik evraklar ek olarak eklenmelidir.
 • Kira talebinde bulunacak şahıslar kendi ve evli iseler eşleri de dahil olacak şekilde Tapu Müdürlüğü'nden kendi adlarına mal kaydı olup olmadığını belirten search raporu alacak
 • NOT: Başvuru sırasında verilecek tüm evraklar güncel tarihli ve içinde bulunan yıla ait olacak.

Sağlık yardım başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

GEREKLİ EVRAKLAR
 • Kimlik Kartı
 • İkametgah Belgesi
 • Karakter Belgesi
 • Banka İban veya Uban numarası (kimlik ve ikametgah belgesi kime ait ise banka bilgileri o şahsa ait olmalı)
 • Ailede çalışan kaç kişi varsa maaş bordrosu
 • Ailede çalışmayan yetişkin var ise Çalışma Dairesinden alınacak işsizlik belgesi
 • Sağlık problemine yönelik Güncel sağlık belgeleri
 • Varsa kurul raporu
 • Daimi kullanılan ilaç reçetesi
 • Sağlık problemi olan şahıs maaş alıyorsa ona ait maaş bordrosu
 • Tedavi için yapılacak başvurularda tedavi eden Doktor’a ait tedavi süreci önemi ve miktarını belirten mühürlü (resmi) yazı
 • Tedavi süreci içeriyorsa Doktor’ a ait kimlik ve banka ismi, şubesi ve iban ve/veya uban numarası
 • 18 yaş altı çocuk için başvuru yapılacak ise kimlik, ikametgah ve banka bilgileri veliye ait olup sağlık raporlarına ek olarak çocuğun doğum belgesi ve/veya kimlik kartı gerekmektedir.
 • NOT: Başvuru sırasında verilecek tüm evraklar güncel tarihli ve içinde bulunan yıla ait olacak.

ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN ŞAHISLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 • Kimlik Kartı ( Velisi adına)
 • İkametgah Belgesi (Velisi adına)
 • Çocuğun doğum belgesi veya kimliği
 • Özel Eğitime gittiği veya gönderilmesi düşünülen okul veya kuruma ait yazı ve ücret bilgileri
 • Çocuğun özel durumunu belirten doktor raporu (Güncel)
 • Anne ve Babaya ait maaş bodrosu
 • Çalışmayan ebeveynlere ait işsizlik belgesi (Çalışma Dairesinden alınacak)
 • Özel Eğitim okulu adına Banka isim, Şube, iban veya uban numarası
 • Varsa banka borç dökümü
 • NOT: Başvuru sırasında verilecek tüm evraklar güncel tarihli ve içinde bulunan yıla ait olacak.